Announcement for Part-time Student Assistantship

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DUYURU FORMU

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret ÜYK tarafından 17,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

Birim

Öğrenci

sayısı

Öğrencide aranan şartlar*

İşin niteliği

Çalıştırılacak dönem (tarih aralığı,2022)

Haftalık

çalışma

süresi

Başvuru yeri ve

tarihi

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

Ekonomi derslerini “BB” veya üstü bir notla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Yön. Bil. Sis.  veya Ekonomi Bölümü’nde 2., 3. ya da  4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 3,00 olması.

 

INTT 112 dersi için destek vermek,  ek problem saatleri, uygulamalar

14 Mart - 24 Mayıs 2022

3

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

Matematik derslerini “BB” veya üstü bir notla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Yön. Bil. Sis.  veya Mat. Bölümü’nde 3. ya da 4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 3,00 olması.

 

INTT 122 dersi için destek vermek,  ek problem saatleri, uygulamalar

 

14 Mart - 24 Mayıs 2022

3

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

Uluslararası Ticaret Bölümü’nde 3. ya da 4. sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmak, genel not ortalamasının en az 3,00 olması. 

INTT 162 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

14 Mart - 24 Mayıs 2022

3

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

Ekonomi derslerini “BB” veya üstü bir notla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Yön. Bil. Sis.  veya Ekonomi Bölümü’nde 4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 3,00 olması.

 

INTT 212 dersi için destek vermek,  ek problem saatleri, uygulamalar

 

14 Mart - 24 Mayıs 2022

3

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

İstatistik derslerini “BB” veya üstü bir notla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Turizm İşl., Yön. Bil. Sis., Mat. veya Ekonomi Bölümü’nde 4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 3,00 olması.

 

INTT 228 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

 

14 Mart - 24 Mayıs 2022

3

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

Pazarlama derslerini “BB” veya üstü bir notla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Turizm İşl., Yön. Bil. Sis., Ekonomi veya İşletme Bölümü’nde 3. ya da 4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 3,00 olması.

 

INTT 252 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

 

14 Mart - 24 Mayıs 2022

3

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Turizm İşl., Yön. Bil. Sis.,Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi veya İşletme Bölümü’nde 3.,  4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 2,50 olması.

 

 

 

 

 

INTT 277 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

 

 

14 Mart - 24 Mayıs 2022

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

Tercihen Bilgisayar Müh., Ulus. Tic., Yön. Bil. Sis., Ekonomi veya İşletme Bölümü’nde lisansüstü öğrencisi olmak. Tercihen girişimcilik alanında tecrübesinin olması.

 

INTT 434 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

 

 

14 Mart - 24 Mayıs 2022

3

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

 

 

Uluslararası Tic.Böl

 

 

1

1. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olmak; Ulus. Tic., Turizm İşl., Yön. Bil. Sis.,Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi veya İşletme Bölümü’nde 4. sınıf veya Y. Lisans öğrencisi (tercih) olmak, genel not ortalamasının en az 2,50 olması.

 

INTT 474 dersi için destek vermek, ek problem saatleri, uygulamalar

 

14 Mart - 24 Mayıs 2022

2

Uluslararası Tic.Böl

22 – 28 Şubat 2022

arif.atilan@boun.edu.tr

* Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Esas ve Usullerinin içinde yer alan şartlara (işin niteliği ile ilgili) ek olarak aranan şartlardır. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Uygulama Usul ve Esasları için: http://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kismizamanli

Başvuruların sonuçlandırılması: 01 Mart 2022

Sonuçların ilanı: 04 Mart 2022

Sözleşme imzalanması ve Rektörlüğe gönderilmesi için son gün: 11 Mart 2022

İstenen belgeler ve daha detaylı bilgi için birimlerin web/ilan panolarına bakınız.

Tuesday, February 22, 2022