Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi
Arhan S. Ertan
Asst. Prof. Dr.
Prof. Dr.
Head of Department
Asst. Prof. Dr.
Asst. Prof. Dr.
Prof. Dr.
Assoc. Prof. Dr.