Uluslararası Ticaret Bölümü akademik faaliyetlerine 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde başlamıştır. Bölümün misyonu disiplinlerarası uluslararası ticaret dalında bilgi birikimini zenginleştirmek ve eğitim vermektir. Türkiye'deki Yükseköğretim kurumları içerisinde bu konudaki ilk lisans programı olma özelliğine sahiptir.