Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) - Genel Bilgiler ve Başvuru

Adaylar tüm başvuru formlarını ve istenen tüm belgeleri elektronik sistem üzerinden şu linke göndermelidirler.

Elektronik başvuru sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şurayı ziyaret ediniz.

2019-2020 akademik yılı için başvurular 4 Mart -11 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Bölüme başvuru koşulları arasında bir mülakat yer almaktadır. Tüm uygun adayların, buna yurtdışından gelecek olanlar da dahil, mülakata enstitü tarafından belirtilen tarihte girmeleri gerekmektedir. Mülakat 20 Haziran 2019 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dönemi geçtiği halde kabul edilecek belgeler yalnızca mezuniyet diploması, ve İngilizce yeterliliği gösteren belgeler olacaktır. Henüz mezun olmayan adayların, mezun olacaklarına dair resmi bir yazı getirmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans programına en fazla 30 aday kabul edilecektir.

Programın eğitim dili İngilizcedir. 2019-2020 akademik yılı için hazırlık sınıfı kontenjanı bulunmamaktadır.

2018-2019 senesi için program ücreti 44.000 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel başvuru ücretleri için lütfen şu siteyi ziyaret edin.

BAŞVURU KOŞULLARI

Referans mektubu: En az bir tanesi, öğrenciyi akademik yönden değerlendirebilecek bir kişi tarafından yazılmış iki adet referans mektubunu istenmektedir.

Lisans diploması: Noter veya mezun olunan okuldaki ilgili kişiler tarafından onaylanmış diplomanın kopyası

Not durum belgesi: Minimum 2.00/4.00. Lisansta alınan tüm dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren belgenin aslı.

Adayların İngilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Başvuru koşullarına üniversitenin sayfasından ulaşmak için tıklayınız

Daha fazla bilgi veTOEFL veya ILETS sınavlarından minimum alınması gereken puanlar için Yabancı Diller Yüksek Okulunun sitesini ve sınav tarihleri için duyurularını ziyaret ediniz. 

Program hakkında daha detaylı bilgi almak ve iletişimde kalmak için internet adresimiz: www.inttcomp.boun.edu.tr/