Bilgi-tabanlı Ekonomi ve Büyüme Etkileşimi: BRICST ülkeleri deneyimi

​​​Ozkan-Gunay EN, Memişoğlu O​​​​​, Bilgi-tabanlı Ekonomi ve Büyüme Etkileşimi: BRICST ülkeleri deneyimi,” ​​​​​, Ahmet Faruk Aysan, Devrim Dumludağ​​​​​, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar​​​​​, İmge Kitabevi Yayınları​​​​​, 2013​​.​


Ozkan-Gunay EN, Memişoğlu O