;

Ders Programı

DERS KODU DERS ADI Kredi/AKTS
INTT 511 Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti 5 / 7
INTT 521 Ticaret Operasyonu ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 / 7
INTT 571 Uluslararası Finans Yönetimi 3 / 7
INTT 527 Araştırma Yöntemleri 3 / 7
INTT 525 Lisansüstü Araştırma Semineri 0 / 2
DERS KODU DERS ADI Kredi/AKTS
INTT 514 Uluslararası İktisadi Politika 3 / 7
INTT 551 Uluslararası Pazar Yönetimi 3 / 7
INTT 579 Lisansüstü Araştırma Semineri 0 / 1
INTT 534 Kültürlerarası Yönetim ve Müzakere 3 / 7
Elective 3 / 7
Elective 3 / 7
DERS KODU DERS ADI Kredi/AKTS
INTT 690 Yükseklisans Tezi 0 / 30
DERS KODU DERS ADI Kredi/AKTS
INTT 690 Yükseklisans Tezi 0 / 30

TOPLAM KREDİ

29
DERS KODU DERS ADI Kredi/AKTS
INTT 512 Uluslararası Ticarette Bölgesel Çalışmalar 3 / 7
INTT 516 Küresel Ekonomi ve Yükselen Piyasalar 3 / 7
INTT 518 Türkiye'nin Rekabet Üstünlüğü 3 / 7
INTT 526 Sanal Ticaret Ortamında Karar Verme 3 / 7
INTT 536 Bireysel ve Kurumsal Girişimcilik 3 / 7
INTT 546 Uluslararası Ticaretin Hukuki Çevresi 3 / 7
INTT 548 AB'nin Siyasi ve Ekonomik Yapısı 3 / 7
INTT 556 Ticarette Bilgi Sistemleri Yönetimi 3 / 7
INTT 558 Uluslararası Perakendecilik Yönetimi 3 / 7
INTT 566 E-ticaret 3 / 7
INTT 576 Uluslararası Risk Yönetimi 3 / 7
INTT 581- 599 Uluslararası Ticaret Yönetiminde Özel Konular 3 / 7
INTT 544 Fikrî Mülkiyet ve Rekabet Politikası 3 / 7