Tezli Yüksek Lisans - Genel Bilgiler ve Başvuru

Adaylar tüm başvuru formlarını ve istenen tüm belgeleri elektronik sistem üzerinden şu linke göndermelidirler.

Elektronik başvuru sistemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen şu sayfayı ziyaret ediniz.

Bölüm, her yıl yalnızca güz dönemi için öğrenci kabul etmektedir. Bahar dönemi için başvuru alınmamaktadır.

Bölüme başvuru koşulları arasında bilim sınavı ve mülakat yer almaktadır.

Tüm uygun adayların, buna yurtdışından gelecek olanlarda dahil, bilim sınavına enstitü tarafından belirtilen tarihte girmeleri gerekmektedir.

Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru dönemi geçtiği halde kabul edilecek belgeler yalnızca mezuniyet diploması, ALES/GRE sonucu ve İngilizce yeterliliği gösteren belgeler olacaktır.

Yüksek Lisans programına en fazla 15 aday kabul edilecektir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.

Hazırlık sınıfı kontenjanı bulunmamaktadır.

Eğitim harcı ve ücretler için lütfen şu siteyi ziyaret ediniz.

BAŞVURU KOŞULLARI

Referans mektubu: En az bir tanesi, öğrenciyi akademik yönden değerlendirebilecek bir kişi tarafından yazılmış iki adet referans mektubu

Lisans diploması: Noter veya mezun olunan okuldaki ilgili kişiler tarafından onaylanmış diplomanın kopyası

Not durum belgesi: Minimum 2.50/4.00 veya 75/100. Lisansta alınan tüm dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren belgenin aslı

ALES sonuç belgesi: EA minimum 75

GMAT puanı 600 veya GRE Quantitative puanı en az 700, yeni sistemde en az 155 puan olmalı ve sonuç belgesinin aslı sunulmalıdır.

Adayların ingilizce dil yeterliğini Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi veTOEFL veya ILETS sınavlarından minimum alınması gereken puanlar için Yabancı Diller Yüksek Okulunun sitesini ziyaret ediniz.