Dr. Yurdagül MeralDoktora: İşletme Yönetimi ve Organizasyon, İstanbul Üniversitesi 2015

Bankacılık Sektörü - Uluslararası Ticaret (1986-2016)

İşletme Birleşmeleri, Özdeşleşme, Güven, İletişim, Kültür, Süreç Adaleti, İş Doyumu, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Uluslararası Ticaret (ICC) Uluslararası Kuralları, CDCS Sertifikalı (Uluslararası Akreditif Uzmanı)

INTT 253 Export - Import Management 

Meral, Y.,  “Identification’s Mediatory Role on Communication and Job Satisfaction Relationship in Mergers”,  International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) Volume 4, Issue 5, May 2016, pp 100-111.

Meral, Y., Yaşlıoğlu, M., Semerciöz, M., “Effects of Trust on Job Satisfaction and Mediatory Role of New Identification    between Trust and Job Satisfaction in Mergers”, International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), Volume 4, Issue 5, May 2016, PP 54-67.

Meral, Y., “Outsourcing in Hospital Management and Outsourcing Effects on Patients’ Satisfaction”, Asian Research Journal of Business Management, Vol.4 Issue 1, 2016, pp.54-67.