Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aygören

Oğuzhan Aygören, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde pazarlama alanında yardımcı doçent öğretim üyesidir. Boğaziçi'ne katılmadan önce İTÜ İşletme mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Pazarlama Yönetimi, E-ticaret, Girişimcilik, Yeni Ürün Tasarımı, İnovasyon, ve Uluslararası Pazarlama konularında dersler vermektedir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu üyesi, Girişimcilik Merkezi müdürü ve İnovasyon Merkezi yönetim kurulu üyesidir.

Aynı zamanda İnovasyon ve Girişimcilik sertifika programının ve Uluslararası Rekabet ve Ticaret yüksek lisans programının koordinatörüdür. Startup'ların değer üretimi, büyük şirketlerin yenilikçi ve girişimci olması, marka yönetimi, tüketici tercih davranışı ve siyasal pazarlama konularında araştırmalar yapmaktadır.

Akademiye katılmadan önce, Procter and Gamble’da inovasyon üzerine çalışmış ve ardından mobil teknolojiler ve e-ticaret üzerine girişimlerde bulunmuştur. Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik Elektronik mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi ve London Business School’dan MBA derecesini, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden de pazarlama alanında doktora derecesini almıştır. Ayrıca doktora sonrası araştırma için 2014 yılı güz döneminde University of California, Berkeley’de ve 2016 yılı yaz döneminde Stanford Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak görev yapmıştır.

Halen çeşitli firmalar için pazar araştırmaları, müşteri yönetimi, girişimcilik ve inovasyon konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. Endeavor Türkiye'de akademik danışma kurulu üyesi olarak bulunmakta ve bir çok organizasyon için çeşitli programlara destek vermektedir. Aynı zamanda BloombergHT kanalında haftalık olarak yayınlanan "Girişimcilik Dünyası" isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. 


Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul, 2007 - 2013

Ph.D., Pazarlama

London Business School, İngiltere, 2003 - 2004

MBA, Uluslararası Değişim Programı, Sınıf Temsilcisi

Koç Üniversitesi, Istanbul, 2002 - 2004

Tam zamanlı MBA, Yüksek Onur, Tam Burslu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1998 - 2002

B.S., Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Denizli Anadolu Lisesi, Denizli, 1991 - 1998

AKADEMİK GÖREVLER

Boğaziçi Üniversitesi, 2013 – halen

Yardımcı Doçent, Uluslararası Ticaret Bölümü

Koordinatör, Uluslararası Rekabet ve Ticaret Yüksek Lisans Programı

Dersler: Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Araştırma Yöntemleri, Girişimcilik, E-ticaret

Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, 2016

Misafir Araştırmacı, Tasarım Araştırma Merkezi

UC Berkeley, Kaliforniya, 2014 – 2015

Misafir Araştırmacı, Siyaset Bilimi Bölümü ve Haas İşletme Okulu

İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013 – 2015

Yardımcı Doçent, İşletme Mühendisliği Bölümü

Dersler: Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Tasarım

Bilgi Üniversitesi, 2015 - 2017  

Misafir öğretim üyesi, Marka Okulu

Dersler: Stratejik Düşünme ve İnovasyon

İDARİ GÖREVLER VE İŞ DENEYİMİ

BloombergHT, 2017 – halen

Program yapımcısı ve sunucusu, “Girişimcilik Dünyası”

Boğaziçi Üniversitesi Teknopark AŞ, 2017 – halen

Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi, Girişimcilik Merkezi, 2015 – halen

Müdür Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi, İnovasyon Merkezi, 2015 – halen

Koordinatör, İnovasyon ve Girişimcilik Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

Endeavor, 2015 – halen

Akademik Danışman

Startup Bootcamp at Starter’s Hub, 2015 – halen

Mentor

Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü, 2010 – 2013

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Elemanı

Imovasyon Danışmanlık, Boğaziçi Üniversitesi Kosgeb Teknoloji Geliştirme Merkezi, 2008 – 2010

Kurucu

    • Beş kişilik bir ekibi kurup yöneterek cepkod.com isminde yenilikçi bir mobil uygulama geliştirilmesine öncülük etti.

    • Microsoft Amerika tarafından Türkiye’de tercih edilen ortak olarak seçildi.

    • Microsoft, Intel, Oracle, İnovent, Etohum, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Kosgeb gibi kurumlardan kuluçka, Ar-Ge, yatırımcı ve pazarlama desteği kazandı. 

    • Hedef müşterileri belirleyip onlara yaklaşarak, ihtiyaçlarını analiz ederek ve ürünü buna gore geliştirerek pazarlama planını geliştirdi ve uyguladı.

Kindo / MyHeritage, Londra merkezli girişim, 2007 – 2009

Türkiye Ülke Müdürü

    • Pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetti ve hedef kitleyi belirleyip iletişime geçerek marka bilinirliğinin oluşmasını sağladı.

    • Elde edilen üyeler ve topluluk aktivitelerinin etkinliği konusunda Türkiye’yi temsil edilen 17 ülke arasında ilk 5 ülke arasına ilerletti.

PROCTER & GAMBLE, İstanbul, Turkey, 2004 – 2007

- İnovasyon Takım Lideri, Departmanlararası ve Girişimci bir Rol, 2006 – 2007

    • Şirket kültürüne inovasyonu yerleştirmek ve iş hedeflerini inovasyon ile güçlendirmek amacı ile her bölümden bir kişi belirleyerek on kişilik bir takım kurdu, rol tanımlarını ve vizyonu belirledi. Takımın aktivitelerine öncülük etti ve “Serbest Düşünenler” konseptini oluşturdu. 

    • İnovasyon konseptini genel müdüre ve bölüm direktörlerine pazarladı (Şirket içi bir proje için en yüksek katılım oranlarından birini yakaladı.) 

    • Satış ve pazarlama departmanlarının inovasyon projelerine liderlik etti. Pazarlama takımında alt segmentteki bir bebek bezi ürününün yeniden konumlandırılmasına yardım etti ve satış takımında mağazalardaki ürün görevlilerinin yüksek işten ayrılma oranlarını azaltmak için bir proje yönetti.

    • İnovasyon projeleri için şirket içi pazarlama iletişimi faaliyetlerini koordine etti.

    • Yaratıcılık eğitimleri tasarladı ve şirket çalışanlarının her gün 30 dakika kazanmasını sağlayacak faydalı ipuçları öğrenmesini amaçlayan verimlilik aktivitesini hayata geçirdi. Bu aktivite ve eğitimleri çalışanlara yenilikçi yöntemlerle pazarladı.

- İş Hizmetleri Müdürü, Bilgi ve Karar Çözümleri Departmanı, 2004 – 2007

    • Değişim yönetimi projelerine liderlik etti ve $5M değerinde verimlilik ve değer artışı sağladı. Yaptığı işlerin arasında en önemlisi P&G ve Gillette şirketlerinin birleşmesi işinde lojistik, satın alma ve ithalat/ihracat iş süreçlerinin yeniden belirlenmesi oldu.

    • Polonya, Rusya ve Romanya’da çok fonksiyonlu takımları koordine etti ve iş dönüşüm projelerini yönetti.

    • Organizasyona projeleri pazarlamak için değer tahminleri ve analizleri yaptı, ek değerler yaratarak beklenen hedeflerin üzerinde performanslar gerçekleştirdi.

Tüketici tercih davranışı

Dijital pazarlama ve e-ticaret

Girişimcilik ve inovasyon

Siyasal pazarlama ve oy verme davranışı

Bahar 2017

INTT 252 - Pazarlama

INTT 434 - İş Geliştirme ve Girişimcilik

INCT 534 - Girişimcilik

INCT 550 - Uluslararası Pazarlarda Rekabet

ADEX 560 - Girişimcilik

Güz 2016

INTT 465 - E-ticaret

INTT 527 - Araştırma Yöntemleri

INCT 523 - Rekabet İstihbaratı

Akademik Dergiler

1. (SSCI) Yılmaz, C., Aygören, O., ve Özdemir Ö. (2012) “Türkiye’de siyasi kutuplaşmayı oluşturan unsurlar: Seçmen tercihlerinde ekonomik oy verme davranışından toplumsal travma kuramına kadar bir dizi etkenin görece etkileri,” İktisat İşletme Finans Dergisi, 27 (311), 09-39.

2. Aygören, O. ve Varnalı, K. (2011), “Value Based Analysis of Mobile Tagging,” International Journal of E-business Research, 7 (1), 93-104.

Makaleler

1. Aygören, O. (2017) "Girişimcilik Neye Benzer?," Platin, Nisan, 101-102.

2. Akgiray, V. ve Aygören, O. (2016) “Girişimcilik ve Uzun Vadeli Akıl,” Harvard Business Review Türkiye, Haziran, 100-107.

Uluslararası Konferanslar

1. “Community Engagement or Funding, Through Which Crowdfunding Contributes to the Market Success of Video Games?”, World Open Innovation Conference, WOIC, Barcelona, Spain, 2016

2. “Case Methodology and Blended Learning Approach re Entrepreneurship Education” United States Association of Small Business and Entrepreneurship, USASBE, San Diego, CA. 2016

3. “How Voters Respond to Party Discipline in the United States and Turkey,” American Political Science Association Annual Meeting, APSA, September, San Francisco, CA. 2015

4. “An Experimental Investigation of the Effects of Political Candidate Impression Management Strategies on Voting Intentions” International Political Marketing Conference, Stockholm, Sweden 2013

5. “Understanding Choice Behavior in Political Marketing Context: A Favorable Voter Response Model” Informs Marketing Science Conference, Istanbul, Türkiye 2013

6. “A Favorable Voter Responses Model” Academy of Marketing Science (AMS), Monterey View, US 2013

7. “An Integrative Model of Voting Choice Behavior” American Marketing Association (AMA) Winter Educator’s Conference, Las Vegas, US 2013

8. “Understanding and Modeling Voter Choice Behavior with Empirical Data” American Political Science Association (APSA) Annual Meeting, New Orleans, US 2012

9. “Preference Construction and Consumer Knowledge: How Do Levels of Objective and Subjective Knowledge Affect Preference Consistency Across Differing Decision Tasks?,” Asia-Pacific Conference of Association for Consumer Research, Beijing, Renmin University of China 2011

10. “Consumer Research in Brand Management,” BrandMarker Conference, Bogazici University, Turkey 2011

11. “Effects of Religion on Consumer Behavior: A Review and A Framework” International Conference on Islamic Marketing and Branding, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia 2010

Ulusal Bildiriler

1. "A Conceptual Model on Early Internationalization Speed of New Ventures," Ulusal Pazarlama Kongresi, UPK, Trabzon, 2017

2. “Çevrimiçi Marka Topluluklarında Sahiplik, Büyüklük ve İçerik Etkisinin Tutum ve Katılım Niyetine Etkisi,” Ulusal Pazarlama Kongresi, UPK, Eskişehir, 2015

Davetli Konuşmalar

1. "Connecting the Dots" Red Bull, 2017

2. "Girişimcilik Neye Benzer?" İş Bankası, 2017

3. “Girişimcilik ve İnovasyon" Pfizer Avrupa İş Liderleri Buluşması, Budapeşte, 2017

4. "Tüketicinin Marka Benimseme Süreci”, Endeavor Case Campus Semineri, İstanbul, 2015, 2016

5. “Amerika ve Türkiye’de İnovasyon”, Alarko Holding, İstanbul, 2015

6. “Markalaşma ve Ticarileştirme”, Pamukkale University Marketing Seminar, Denizli, 2014

Verdiği Eğitimler

1. “Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik”, Turk Telekom, Johnson & Johnson, Pfizer, Toyota, L’oreal, Anadolu Bank, Yeni Bir Lider, Argüden Academy, 2016

2. “Pazarlama”, Egemenoğlu Hukuk, İslami Kalkınma Bankası, Brandmarker, Endeavor

Vaka Çalışmaları

1. ScoreBeyond

2. Tiffany Rothe Workouts: Short, Fun and Effective

3. Unlu&Co: A Startup to Bank on

4. Butigo.com: A Lean Mean Fashion Machine

Projeler

1. “Girişimcilik Endeksi”, Kurumsal, Kobi ve start-up şirketlerin girişimcilik eğilimlerinin finansal olan ve olmayan performans getirilerine etkisini ölçmek üzere bir çalışma

Tezler

1. Arsen Cansın Kadakal, "A Comparison in Drivers of Internationalization Speed for High-tech and Low-tech Turkish International New Ventures", 2017 (devam ediyor)