Öğrenci Temsilciliği Aday Formu

ÖTK adaylığı için 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar Öğrencileri İşleri ofisine başvurabilirsiniz.

Öğrenci temsilciliği aday formuna bu linkten ulaşabilirsiniz.


Bölüm Lisans Temsilciliği adayı olabilmek için

  1. Söz konusu bölümün lisans öğrencisi olmak,
  2. Seçim döneminde kayıtlı ve izin almamış olmak,
  3. Bir önceki yarıyılda sınamalı durumda olmamak, (Boğaziçi üniversitesi Lisans ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği, Madde 19)
  4. Yedinci (ÇAP öğrencileri ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünün beş yıllık programları için dokuzuncu) dönemini geçmemiş olmak,
  5. Hiçbir disiplin cezası almamış olmak.


Lisansüstü Programı/ Kadrolu Enstitü Öğrenci Temsilciliği adayı olabilmek için

  1. Söz konusu programın lisansüstü öğrencisi olmak (remedial statüdeki öğrenciler aday olamaz)
  2. Seçim döneminde kayıtlı ve izin almamış olmak,
  3. Yüksek Lisans programlarında üçüncü, yüksek lisans derecesi ile kabul eden doktora programlarında yedinci, lisans derecesi ile kabul eden doktora programlarında dokuzuncu dönemini geçmemiş olmak.
  4. Bir önceki yarıyılda en az 3.00 GNO’ya sahip olmak (programlarının ilk yarıyılında okuyan adaylar bu şarttan muaftır)
  5. Hiçbir disiplin cezası almamış olmak gerekmektedir.

Not: ÖBİKAS’ta ilan edilen Aday Listelerine itirazlar 15 Kasım 2017 Çarşamba mesai bitimine (17.00’a) kadar Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Seçim Kurullarına yapılmalıdır.