Higher Educantion in Turkey: Trends Towards Self Steering Public Universities

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011, 2011, İstanbul-Türkiye, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 2, 1120-1126, 2012.​ ​


Unal G, Coskun A