Bilgi-tabanlı Ekonomi ve Büyüme Etkileşimi: BRICST ülkeleri deneyimi

Ozkan-Gunay EN, Memişoğlu O, Bilgi-tabanlı Ekonomi ve Büyüme Etkileşimi: BRICST ülkeleri deneyimi,” , Ahmet Faruk Aysan, Devrim Dumludağ, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, İmge Kitabevi Yayınları, 2013.


Ozkan-Gunay EN, Memişoğlu O,