İç Halkaya Dahil Olmak: Türkiye’deki Büyük Aile Holdinglerinde Profesyonel Yöneticiler, ODTÜ Gelişme Dergisi, 42, 3, 521-551, 2015 ​ ​ ​

Üskiden, B., Yildirim-Öktem, Ö., Senol, N.F., İç Halkaya Dahil Olmak: Türkiye’deki Büyük Aile Holdinglerinde Profesyonel Yöneticiler, ODTÜ Gelişme Dergisi, 42, 3, 521-551, 2015 ​ ​ ​


Üskiden, B., Yildirim-Öktem, Ö., Senol, N.F.